Blanketter


Färdtjänst

Här hittar du formulär som rör särskild kollektivtrafik/färdtjänst. Mer information hittar du här. Tillstånd till Färdtjänst/Riksfärdtjänst kan endast handläggas av den kommun där man är folkbokförd. Handläggningstid för inkommen komplett ansökan är cirka fyra veckor.

Vill du lämna synpunkter om särskild kollektivtrafik/färdtjänst hittar du formulär under Frågor och synpunkter.ExpandCollapseIcon

Mer information

Vid utskrift, kryssa i samtliga val för att få all information och ifyllnadsstöd för formuläret.Umeå kommun

Europas kulturhuvudstad 2014, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!