Jobbkoordinator till Vuxentorget

Ärende: TILLVÄX:2017:21


Viva ansvarar för frågor som rör studie- och yrkesvägledning för vuxna, flyktingintroduktion, vuxenutbildning och arbetsmarknadsfrågor inom Umeå kommun. Vi ska vara bränslet till förändring, stöttepelaren som gör att människor lyfter och kommer igång. Viva hjälper till med vägledning, utbildning, skapar möjligheter och bidrar till nya färdvägar för människor som behöver stöd för att komma in i samhälls- och arbetslivet. Man kan gott säga att Viva finns till för alla som behöver oss när de behöver oss som allra mest, där ligger vårt samlade uppdrag och vår kompetens. Viva ingår som en part i samverkansplattformarna Vuxentorget och Ungdomstorget.

Vuxentorget är en samverkansplattform mellan Arbetsförmedlingen, Umeå kommuns socialtjänst, Viva kompetenscentrum, Västerbottens läns landsting, Försäkringskassan och Samordningsförbundet Umeåregionen

 

Vuxentorget vänder sig arbetslösa personer med en sammansatt problematik av fysiska, psykiska, arbetsmarknadsmässiga och social karaktär. Den kan vara människor som är arbetslösa med sjukpenning, sjukskrivna med försörjningsstöd, arbetssökande med sammansatt problematik, arbetssökande som tidigare varit sjukskrivna, nyanlända i behov av samlat stöd. Gemensamt för målgruppen är att de har behov av stöd från mer än en av de samverkande parterna för att få arbete, egen försörjning och därmed ökad livskvalitet.


Dina arbetsuppgifter


Som jobbkoordinator på Vuxentorget arbetar du med aktivt uppsökande företagsarbete i syfte att identifiera
arbetsgivares behov av arbetskraft samt att marknadsföra samverkanparternas prioriterade målgruppers kompetens. Målsättningen är att öka andelen ur målgruppen till egen försörjning.

 

Du blir en viktig resurs i kontakter mot näringslivet. I arbetet ingår att delta i, initiera och utveckla olika nätverk och samverka med berörda parter på arbetsmarknaden. Du är en resurs i samverkansparternas arbete för att bereda deltagare, som idag står utanför arbetsmarknaden, möjlighet till anställning. I arbetet ingår att i samverkan utveckla olika former av kompetenshöjande insatser baserad på reella behov hos arbetsgivarna.
Om dig


Vi söker dig som har avslutad gymnasieutbildning och erfarenhet från att arbeta nätverksbyggande. Du ska ha erfarenhet från att ha arbetat som entreprenör i någon form alternativt med projekt eller motsvarande. Det är meriterande om du har arbetat med arbetskraftsförsörjning i form av rekrytering, matchning och/eller bemanning mot företag. Du ska vara väl förankrad i det lokala näringslivet samt ha ett brett upparbetat kontaktnät i Umeå med omnejd. Det är meriterande med högskoleutbildning samt om du arbetat i/samarbetat med den offentliga sektorn.

 

Vi söker dig som har förmåga att självständigt organisera, utveckla och driva dina arbetsuppgifter samt upprätthålla och utveckla kontakter. Du trivs med att arbeta självständigt men förstår vikten av teamarbete.

 

Som person ska du vara resultat- och målinriktad. Du ska ha god samarbetsförmåga och vara duktig på att bygga relationer. Arbetet kräver även att du kan kommunicera väl muntligt och skriftligt samt är uthållig och strukturerad. Självklart ska du ha ett socialt engagemang och meriterande är engagemang i någon förening inom den ideella sektorn.


Tjänsten kräver B-körkort.
Vi ser gärna att du bifogar personligt brev och cv.


Övrigt

Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid.

Tillträdesdag:
Snarast

Sista ansökningsdag:
2017-09-21


Mer information

Frågor om jobbet:
Mikael Holmlund förbundschef Samordningsförbundet, 070-592 83 77

Anna-Britta Antonsson, sektionschef Arbetsförmedlingen 010-4875013

Eva Edwards,  enhetschef,  Umeå kommun, 070-341 22 24Fackliga frågor:
Saco: P-O Backlund, 090-16 19 68
Vision: Marie Sandström, 090-16 18 86


Support:
Behöver du stöd när du ska göra din ansökan?
Kontakta vår support, 090-16 10 99, tryck 1

Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd?
Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med


Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 11 700 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?