Välkommen som god man inom Umeåregionen
STÖD:2016:9

Kommunerna Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs söker personer som vill ta uppdrag som god man.


Vi söker dig

som vill hjälpa en medmänniska. De som har en god man är personer med intellektuell funktionsnedsättning, psykiska funktionshinder eller hög ålder.


Uppdraget som god man
Som god man är du förordnad av tingsrätten och uppdraget kan ha olika stor omfattning. Det kan innebära att förvalta egendom, bevaka rätt eller sörja för någons person. Uppdraget är till stor del administrativt, man kan säga att du kommer att hjälpa till med att bevaka en enskild persons intressen i olika angelägenheter.

Som god man hjälper du till med att till exempel
- betala räkningar, deklarera och hantera ekonomiska frågor
- överklaga beslut
- sköta kontakter med myndigheter

Uppdraget innebär inte att du är anställd. Det är ett personligt uppdrag och som god man har du rätt till ett skäligt arvode. Arvodet betalas ut i efterskott, det vill säga året efter att uppdraget är utfört.

Krav
För att få ett uppdrag som god man måste du vara ostraffad och du får inte ha betalningsanmärkning. Om du anmäler intresse kommer utdrag ur kronofogdemyndighetens och rikspolisstyrelsens register att beställas.

God mans uppdrag står under överförmyndarnämndens tillsyn.

Handläggning av ansökningar sker löpande.

Mer information

Frågor om uppdraget:
Camilla Carlstedt 090-16 13 45
Jenny Karlsson 090-16 28 31

Support:

Behöver du stöd när du ska göra din ansökan?
Kontakta vår support, 090-16 10 99, tryck 1

Välkommen med din ansökan!