Sök jobb
  • Klicka på en jobbrubrik för att läsa mer om varje jobb.
  • Klicka i tabellhuvudet för att sortera listan efter datum, jobb eller ort.
  • För att söka ett jobb, klicka på ”Sök tjänst” längst ner i varje annons.
  • När du har en användare och är inloggad kan du söka jobbet via ett formulär.
  • I slutet av ansökan kan du bifoga filer.
  • När du har skickat in ansökan får du en bekräftelse på skärmen och via mejl.


Lediga jobb
PubliceratJobbAnsök senastOrt
2017-04-28Enhetschefer till Hälso- och sjukvård i hemmet2017-05-11Umeå
2017-04-28Dramapedagog/teaterledare till Kulturcentrum2017-05-31Umeå
2017-04-27Lektor till Umeå Gymnasieskola, Dragonskolan och Midgårdsskolan2017-05-11Umeå
2017-04-26Yrkeslärare inom El och energi till Dragonskolan2017-05-18Umeå
2017-04-26Kock till Förskolan Linnéan2017-05-16Umeå
2017-04-26Personlig assistent till funktionshinderomsorg2017-06-13Hörnefors
2017-04-25Arbetsterapeut till funktionshinderomsorg vuxna och socialpsykiatri2017-05-08Umeå
2017-04-25Enhetschef med fokus på rehabilitering, Vård och omsorgsboende äldre2017-05-09Umeå
2017-04-25Familjebehandlare till Familjegården Skogsdungen2017-05-11Umeå
2017-04-25Kock till Tegelslagaren2017-05-23Umeå
2017-04-25Skoladministratör till Västra gymnasiet2017-05-09Umeå
2017-04-24Förskolechef till förskolorna Ersmark och Tvillingen2017-05-09Umeå
2017-04-24Speciallärare till Grisbackaskolan2017-05-11Umeå
2017-04-24Personlig assistent till funktionshinderomsorgen2017-05-11Umeå
2017-04-21Rektor till Umeå gymnasieskola, Dragonskolan2017-05-09Umeå
2017-04-21Fysioterapeut/sjukgymnast till Riksgymnasiet för rörelsehindrade2017-05-18Umeå
2017-04-21Gymnasielärare till barn- och fritidsprogrammet, Dragonskolan2017-05-08Umeå
2017-04-20Omvårdnadspersonal till Tegs Vård- och omsorgsboende2017-05-04Umeå
2017-04-20Psykolog till gymnasieskolans Elevhälsa2017-05-22Umeå
2017-04-20Kommunikatör till Midgårdsskolan2017-05-04Umeå
2017-04-20Speciallärare/specialpedagog, Östermalmsskolan2017-05-04Umeå
2017-04-19Programchef till Kultur2017-05-22Umeå
2017-04-19Samhällsplanerare till Övergripande planering2017-05-09Umeå
2017-04-19Speciallärare i matematik till Carlshöjdsskolan2017-05-11Umeå
2017-04-19Kock till förskolan Pilbacken2017-05-02Umeå kommun
2017-04-19Grundskollärare Förskoleklass till årskurs 3 till Umeå kommun, start ht -172017-05-10Umeå
2017-04-19Grundskollärare årskurs 4-6, 7-9 till Umeå kommun, start ht-172017-05-10Umeå
2017-04-19Ekonomibiträde till Måltidsservice, Norra Ålidhem2017-05-18Umeå
2017-04-18Ekonomibiträde till Måltidsservice, Dragonskolan2017-05-18Umeå kommun, Umeå
2017-04-18Skolsköterska till gymnasieskolans Elevhälsa2017-05-15Umeå kommun, Umeå
2017-04-12Gymnasielärare i företagsekonomi till Dragonskolan2017-05-08Umeå kommun
2017-04-12Boendehandledare till funktionshinderomsorgen vuxna2017-05-15Umeå
2017-04-12Boendehandledare till Anumark, Socialpsykiatrin2017-05-03Umeå
2017-04-12Förskollärare till Umeå kommun, start ht-172017-05-10Umeå
2017-04-12Fritidspedagoger till Umeå kommun, start ht-172017-05-10Umeå
2017-04-10Förskollärare till ny samisk förskoleverksamhet2017-05-02Umeå kommun
2017-04-10Skolsköterska till Elevhälsan2017-05-03Umeå kommun
2017-04-10Boendehandledare till Riksgymnasiet elevhem2017-05-08Umeå kommun
2017-04-07Fritidskonsulent med inriktning fiske till Fritid2017-05-11Umeå kommun
2017-04-06IT-arkivarie, stadsarkivet2017-05-15Umeå
2017-04-04Undersköterska till Nattpatrullen2017-05-02Umeå
2017-04-03Sjuksköterskor2017-05-25Umeå
2017-03-28Bibliotekarie till Sveriges depåbibliotek och lånecentral2017-05-02Umeå
2017-03-24Kock till förskolan Bergatrollet2017-05-02Umeå kommun
Lediga korttidsjobb
JobbSista A.datumOrt
Sommarjobb/extrajobb Vård och omsorg2017-06-30Umeå kommun
Korttidsvikariat inom måltidsservice2017-06-30Umeå kommun
Korttidsvikariat till förskola, fritids och skola2017-06-30Umeå kommun
Ledsagare till Vuxna2017-06-30Umeå kommun
Ledsagare - avlösare till Barn och unga2017-06-30Umeå kommun
Avlösare i hemmet inom omr vuxna2017-06-30Umeå kommun
Kontaktpersoner2017-06-30Umeå