Kontaktpersoner
TVU:2015:203

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 11 300 medarbetare. Våra jobb präglas av medborgarfokus, öppenhet, tillit och en strävan att förbättra kommunens service. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd för Umeås invånare. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring 1 000 medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?

Handikappomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.

Vi söker personer från ca 20 års ålder och uppåt som har tid och engagemang för uppdrag som kontaktperson.

Att vara kontaktperson innebär att ge personer med fysiska-/psykiska funktionsnedsättningar/sociala svårigheter ökade möjligheter att kunna ha kontakt med andra och att delta i samhällslivet. En kontaktperson är en medmänniska, en vän som ska främja sociala kontakter och delaktighet i samhällets fritidsutbud.

Läs mer på
www.umea.se

Anställningsform
Arvodesanställning. Uppdrag som kontaktperson innebär inte en anställning hos Umeå kommun.
Uppdragens omfattning är vanligtvis 4 träffar/månad (en träff per vecka) om 2 timmar per träff. Uppdrag med annan omfattning kan förekomma. Ersättning utgår i form av arvode och omkostnadsersättning.

Kvalifikationer
Som kontaktperson är det viktigt med en god social förmåga, att kunna ta initiativ till olika aktiviteter och samtidigt vara lyhörd för behov och önskemål. Vi ser helst att du kan ha ditt uppdrag under minst 1 år.

Upplysningar
Therese Bergstedt, 090-16 36 39
Maria Kling, 090-16 19 56
Maria Strömberg, 090-16 26 22

Resursenheten gör en lämplighetsbedömning genom kontroll av social- och polisregister, en intervju samt referenstagning.

Umeå kommun gör inför varje rekrytering ett aktivt val av annonsplats och eventuellt rekryteringsstöd. Vi kontaktar själva de vi väljer att annonsera hos. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om köp av annonsplats eller rekryteringsstöd. Vi ber om respekt för detta.

Sista ansökningsdag
Handläggning av ansökningar sker löpande.

Behöver du hjälp när du ska lägga upp din ansökan, ta kontakt med vår support, 090-16 10 99, tryck 1

Välkommen med din ansökan!