Utvecklingsledare kompetensförsörjning Personalfunktionen

Ärende: ÄLDRE:2017:62

Äldreomsorgen i Umeå kommun vill i närhet och samspel vara en resurs som frigör och stärker människors förmåga att leva ett självständigt liv.

Nu söker vi en kompetensstrateg med inriktning mot strategisk kompetensförsörjning inom verksamhetsområdena Äldreomsorg samt Stöd och omsorg. Uppdraget består i att både strategiskt och operativt arbeta med kompetensförsörjningsfrågor för verksamheten.


Dina arbetsuppgifter


- Ha en kontinuerig och nära dialog med verksamhetsföreträdare om utvecklingen i verksamheterna och hur den påverkar nuvarande och kommande kompetensbehov.

- Ha en god bild av nuläget i verksamheterna avseende yrken, kompetenskrav och rekryteringsläge.

- Bistå ledningen med information, underlag, lägesbeskrivningar, genomförandeplaner, beslutsförslag.

- Hålla sig uppdaterad om utbildningssystemet, särskilt om de utbildningsvägar och utbildningsanordnare som finns för yrkena inom området.

- Delta i utvecklingsarbete som rör Umeå kommuns strategiska kompetensförsörjning

- Samverka med andra kompetens- och personalstrateger kring metod- och processledning

- Ansvara för kontakter med utbildningsamordnare

- Vara representant i vård- och omsorgscollege

- Fungera som bollplank kring praktikfrågor

- Tillsammans med personalchef revidera kompetensförsörjningsplanen för området

- Leverera uppgifter till tjänstemän, politiker och omvärld vid behov.

- Bevaka statens satsningar på kompetensutveckling inom vård och omsorg och vid behov rekvirera medel.

- Kunna planera och representera området vid rekryteringsaktiviteter, som exv branschdagar, arbetsmarknadsmässor, i samarbete med studie- och yrkesvägledare etc

- Samordna ambassadörsverksamheten

 

Du tillhör den gemensamma personalfunktionen och ingår i den grupp av verksamhetsnära personalkonsulter/strateger som finns i verksamhetsområdet, med personalchefen som närmaste chef.
Om dig


Vi söker dig som:
 - har en högskoleutbildning med beteendevetenskaplig eler pedagogisk inriktning, ex    personalvetarprogrammet, studie- och yrkesvägledare eller annan utbildning som kan bedömas likvärdig.
 - har flerårig erfarenhet av arbete med kompetensförsörjningsfrågor
 - har god kunskap om det nationella och regionala utbildningssystemet
 - har god kunskap om strukturen och ansvarfördelningen i samhället, lokalt, regionalt och nationellt
 - kan vara ett stöd till chefer och andra i kraft av kunnande, integritet och trovärdighet
 - kan skapa goda relationer, samarbeta och bidra till att kommunen är ett föredöme som arbetsgivare
 - kan arbeta självständigt och med god initiativförmåga
 - har god förmåga att uttrycka dig skriftligt och muntligt, samt flerårig erfarenhet av att utarbeta skriftliga handlingar och hålla i muntliga presentationer

 - kan växla mellan att arbeta strategiskt/långsiktigt och operativt/konkret

Bifoga personligt brev och cv.Övrigt

Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid.

Tillträdesdag:
Enligt överenskommelse.

Sista ansökningsdag:
2017-09-25


Mer information

Frågor om jobbet:
Åse Nymberg, Personalchef område Vuxna, 090-16 23 41, 076-816 35 12

Fackliga frågor:
SACO, P-O Backlund, 090-16 19 68
Vision, Marie Sandström, 090-16 18 86


Support:
Behöver du stöd när du ska göra din ansökan?
Kontakta vår support, 090-16 10 99, tryck 1

Säljer du annonser eller erbjuder rekryteringsstöd?
Var vänlig, kontakta inte kommunen om det! Vi väljer och kontaktar själva företag vi samarbetar med


Umeå kommun

Umeå kommun är regionens största arbetsgivare med 11 900 medarbetare. Våra jobb och vår värdegrund utgår från medborgarfokus, öppenhet, tillit och ständiga förbättringar. Umeå är en kulturstad i ständig utveckling. För att klara målet 200 000 invånare år 2050 behöver vi bli fler som arbetar för tillväxt och välfärd. Vi vet att olikheter berikar och välkomnar alla att söka jobb hos oss. De närmaste tio åren kommer vi att anställa omkring tusen medarbetare varje år. Vill du bli en av oss?