Sök jobb
  • Klicka på en jobbrubrik för att läsa mer om varje jobb.
  • Klicka i tabellhuvudet för att sortera listan efter datum, jobb eller ort.
  • För att söka ett jobb, klicka på ”Sök tjänst” längst ner i varje annons.
  • När du har en användare och är inloggad kan du söka jobbet via ett formulär.
  • I slutet av ansökan kan du bifoga filer.
  • När du har skickat in ansökan får du en bekräftelse på skärmen och via mejl.


Lediga jobb
PubliceratJobbAnsök senastOrt
2017-07-27Elevassistent till Sörmjöle skola2017-08-08Umeå
2017-07-27Grundskollärare till Berghemsskolan2017-08-07Umeå
2017-07-26Kontaktperson till kille2017-08-31Umeå
2017-07-26Sjuksköterskor till äldreomsorgen2017-09-07Umeå
2017-07-26Grundskollärare till Grubbeskolan2017-08-02Umeå
2017-07-26Grundskollärare i Ma och NO till Sävar skola2017-08-03Sävar
2017-07-25Grundskollärare i SvA till Hedlundaskolan2017-08-10Umeå
2017-07-24Sjuksköterskor till äldreomsorgen2017-09-07Umeå
2017-07-24Administratörer till Område utbildning2017-08-14Umeå
2017-07-24Undersköterskor, natt till Prästsjögården2017-08-14Umeå
2017-07-24Personlig assistent till funktionshinderomsorg2017-08-22Umeå
2017-07-24Skolsköterska till Elevhälsan2017-08-17Umeå kommun
2017-07-24Fritidspedagog till Ålidhemsskolan2017-08-21Umeå
2017-07-21Fritidspedagog till Storsjöskolan2017-08-07Holmsund/Obbola
2017-07-21Boendehandledare till Backenvägen 107 B, Gruppboende2017-08-14Umeå
2017-07-21Boendehandledare till Älvans väg 2562017-08-31Umeå
2017-07-20Socialsekreterare till Mottagningsenheten2017-08-10Umeå
2017-07-20Boendehandledare till Anumark, Socialpsykiatrin2017-08-14Umeå
2017-07-19Boendehandledare till Särskilt boende, Socialpsykiatrin2017-08-28Umeå
2017-07-19Boendehandledare till Särskilt boende Natt, Socialpsykiatrin2017-08-28Umeå
2017-07-19Fritidspedagog till Obbola skola2017-08-14Holmsund/Obbola
2017-07-19Boendehandledare till Ordinärt boende, Socialpsykiatrin2017-08-28Umeå
2017-07-18Vårdbiträde/Undersköterska till hemtjänst barn/unga, Socialspykiatrin2017-08-22Umeå
2017-07-18Undersköterskor till Sjöjungfruns vård- och omsorgboende2017-08-31Umeå
2017-07-18Boendehandledare till Fruktvägens korttidsboende2017-08-07Umeå
2017-07-17Ekonomibiträde till Fridhem, Måltidsservice2017-08-07Umeå kommun
2017-07-17Kockar till produktionskök Fridhem, Måltidsservice2017-08-07Umeå
2017-07-17Vaktmästare till Sävar skola2017-08-31Sävar
2017-07-17Speciallärare/Specialpedagog till Storsjöskolan2017-08-10Umeå
2017-07-17Förskollärare till förskolan Reveljen2017-08-08Umeå
2017-07-14Undersköterskor till Dragonens korttidsboende2017-08-21Umeå
2017-07-14Förskollärare till förskolan Mariehem2017-08-07Umeå
2017-07-13Grundskollärare Sv/SO till Hissjö skola2017-07-31Umeå
2017-07-13Undersköterskor till Prästsjögården2017-08-14Umeå
2017-07-13Skolkurator till för- och grundskolans Elevhälsa2017-08-17Umeå kommun
2017-07-12Kommunikatör till kommunikationsenheten2017-08-10Umeå
2017-07-10Förskollärare till förskolan Pennan2017-08-10Umeå
2017-07-07Personalassistent till Bemanningscentrum2017-07-31Umeå
2017-07-07Grundskollärare i träslöjd till Hagaskolan2017-08-07Umeå
2017-07-06Grundskolslärare i hem- och konsumentkunskap/Svenska till Västangårds skola2017-08-07Umeå
2017-07-05Språkresurs på finska/Suomenkielinen resurssi till förskoleverksamhet2017-08-07Umeå
2017-07-05Förskollärare till Skattelden2017-07-31Umeå
2017-07-05Grundskollärare i träslöjd till Hörnefors centralskola2017-08-02Hörnefors
2017-07-05Elevassistent till Ersängsskolan, träningsskolan2017-07-31Umeå
2017-07-05Grundskollärare till Ersmarks skola2017-08-07Umeå
2017-07-04Fritidspedagog till Ersmarks skola2017-07-31Umeå
2017-07-04Nämndsekreterare/Fritidskonsulent till Fritid och Kultur2017-08-14Umeå
2017-07-04Gymnasielärare i Engelska och Historia, Dragonskolan2017-08-03Umeå
2017-07-03Landskapsingenjör till Gator och parker2017-08-30Umeå
2017-07-03Landskapsarkitekt till Gator och parker2017-08-30Umeå
2017-07-03Parkdriftchef/stadsträdgårdsmästare till Gator och parker2017-08-30Umeå
2017-07-03Fritidspedagog till Berghemsskolan2017-08-07Umeå
2017-07-03Grundskollärare i Svenska som andra språk till Böleängsskolan2017-07-31Umeå
2017-06-30Badvärd/receptionist till avdelningen bad Umeå Fritid2017-08-01Umeå
2017-06-30Enhetschef till för- och grundskolans Elevhälsa2017-08-17Umeå
2017-06-30Enhetschef till Måltidsservice2017-08-03Umeå
2017-06-29Förskolechef till Bodbyn, Bullmark och Botsmark2017-08-14Umeå kommun
2017-06-29Grundskollärare till Hagaskolan åk 1-32017-08-08Umeå
2017-06-29Grundskollärare till Hagaskolan åk 1-32017-08-08Umeå
2017-06-29Enhetschef för enheten Lär, Umeå stadsbibliotek2017-08-28Umeå
2017-06-29Förskollärare till Förskolan Ersmark2017-08-14Umeå
2017-06-29Fritidsledare till Umeå Fritid, extrajobb2017-10-03Umeå
2017-06-29Fritidspedagog till Stöcke skola2017-08-07Umeå kommun
2017-06-28Förskollärare till förskoleklass, Grisbacka skola2017-08-07Umeå
2017-06-28Förskollärare till Förskolorna Skutan och Sandvik, Holmsund2017-08-08Holmsund/Obbola
2017-06-28Grundskollärare Sv, Eng och SO till Storsjöskolan2017-08-07Holmsund/Obbola
2017-06-28Boendehandledare till Rullstensgatan, Socialpsykiatri2017-08-21Umeå
2017-06-27Rektor till Grubbeskolan2017-08-14Umeå
2017-06-27Grundskollärare i NO/teknik till Obbola skola2017-07-31Holmsund/Obbola
2017-06-27Grundskollärare i Ma och NO åk 1-7 till Hagaskolan2017-08-07Umeå
2017-06-27Bildlärare till åk 4-9 till Hagaskolan2017-08-07Umeå
2017-06-26Förrättningslantmätare till Lantmäteri2017-08-24Umeå
2017-06-26Friskvårdsansvarig till avdelning bad, Umeå Fritid2017-07-31Umeå
2017-06-26Grundskollärare i textilslöjd till Mariehemsskolan2017-08-07Umeå
2017-06-26Specialpedagog/speciallärare till Stöcksjö2017-08-07Umeå
2017-06-26Grundskollärare i franska och SvA till Carlshöjdsskolan2017-08-07Umeå
2017-06-26Socialsekreterare till placeringsgruppen2017-08-07Umeå
2017-06-21Studentmedarbetare som arbetsrättsspecialist inom personalfunktionen2017-08-21Umeå
2017-06-21Administratör till Näringslivsservice2017-08-14Umeå
2017-06-21Studentmedarbetare som Utredare stöd och omsorg, Socialtjänsten2017-08-21Umeå
2017-06-21Studentmedarbetare som Logistiker med inriktning Välfärdsteknologi, E-Hälsa2017-08-21Umeå
2017-06-20Exploateringsingenjörer till Mark och exploatering2017-08-21Umeå
2017-06-20Enhetschef till Funktionshinderomsorg vuxna2017-08-10Umeå
2017-06-20Biståndshandläggare till Utredning och bistånd/myndighetsutövning2017-07-31Umeå
2017-06-19Studentmedarbetare till Överförmyndarnämnden i Umeåregionen2017-08-21Umeå
2017-06-19Förskollärare till förskolan Solbacken, Holmsund2017-08-07Holmsund/Obbola
2017-06-19Medarbetare till Umeå brandförsvar, olycksförebyggandeenheten2017-08-07Umeå
2017-06-19Studentmedarbetare som Kommunikatör2017-08-21Umeå
2017-06-13Upphandlare till Upphandlingsbyrån2017-08-10Umeå
2017-06-02Byggprojektledare till Fastighet2017-08-10Umeå
2017-06-01Flerspråkig bibliotekspedagog till Umeå stadsbibliotek2017-07-31Umeå
2017-06-01Modersmålslärare i lulesamiska till Kompetenscentrum för flerspråkighet2017-08-16Umeå
2017-06-01Modersmålslärare i romani chib till Kompetenscentrum för flerspråkighet2017-08-16Umeå
2017-05-30Miljöhandläggare till Miljö- och hälsoskydd2017-08-14Umeå
2017-05-19Förskollärare till samisk förskoleverksamhet, förskolan Passaren2017-08-07Umeå kommun