Steg 1 av 4 - vald Steg 2 av 4 Steg 3 av 4 Steg 4 av 4 Ansökan ferieprao för ungdomar födda 2002
och skrivna i Umeå kommun
 
Uppgifter om sökande
Personnummer*         Hämta personuppgifter
Förnamn*   
Efternamn*  
Gatuadress*   
Postnr*   
Ort*   
Stadsdel/by*   
Epost 
Telefonnummer
Mobilnummer
Skola*  
Program*  
Ange närmaste största samhälle dit du har möjlighet att åka
 


Ansökan skall vara inkommen
den 1 april
 
 
Vid frågor kontakta:
Pia Johansson
090 -16 41 29
pia.johansson@umea.se
 
 
Online hjälp
Fyll i personnummer (ÅÅÅÅMMDDSSSS) och klicka på Hämta personuppgifter,
då hämtas uppgifter från  befolkningsregistret.
Fyll gärna i epost så kan vi maila information till dig.