Logga in Mina ärendenKontaktSkriv ut   Förhandsgranska  
Umeå kommun - För- och grundskolan

Utskriftsvänlig version skapas

Var god vänta...

För- och grundskolan för anställda - Pedagogiskt överföringsdokument
Elev
Sökt gymnasieprogram
ProgramSkola
1:a hands val
2:a hands val
3:e hands val
4:e hands val
5:e hands val
6:e hands val
Vårdnadshavare A
Vårdnadshavare B
Rektor, avlämnande skola
Mentor/uppgiftslämnare
Ytterligare kontakt
Överföringskonferens, behov

Överföringskonferens
Behov av tolk
Ange språk
Tolk
Önskemål på vilka som bör delta från mottagande skola.
Kurator
Mentor/elevhandledare
Rektor
Skolsköterska
Specialpedagog/speciallärare
Studie- och yrkesvägledare
Annan person
Mottagande rektor ansvarar för att bjuda in till överföringskonferens och beslutar om vilka som ska delta på mötet från mottagande skola.
Stöd


Erhållet stöd
Eleven har haft stöd inom följande ämnen
JaBeskriv åtgärd
Engelska
Matematik
Svenska
Annat ämne
Åtgärder som skolan vidtagit
Eleven har eller har haft. Kryssa i aktuella val och fyll i alla fält.
1. Anpassad studiegång
Eleven har eller har haft Anpassad studiegång
JaPeriodBeskriv
2. Studiehandledning på modersmål
Eleven har eller har haft Studiehandledning på modersmål
JaPeriodBeskriv
3. Elevassistent
Eleven har eller har haft Elevassistent
JaPeriodBeskriv
4. Undervisning i mindre grupp
Eleven har eller har haft Undervisning i mindre grupp
JaPeriodBeskriv
5. Speciella hjälpmedel
Eleven har eller har haft Speciella hjälpmedel
JaPeriodBeskriv
6. Specialpedagogiskt stöd
Eleven har eller har haft Specialpedagogiskt stöd
JaPeriodBeskriv
7. Övriga insatser, till exempel kurator, skolsköterska, psykolog, habiliteringen
Eleven har eller har haft Övriga insatser
JaPeriodBeskriv
8. Undantagsbestämmelsen (pys-paragrafen) har använts vid betygsättning av ett eller flera ämnen
Eleven har eller har haft Undantagsbestämmelsen (pys-paragrafen)
JaPeriodBeskriv
Dokumentation/ utredning/ åtgärdsprogram
          
Påverkande faktorer
Kontaktuppgifter 1
Kontaktuppgifter 2
Kontaktuppgifter 3
Kontaktuppgifter 4
Kontaktuppgifter 5
Underskrift elev
Jag godkänner att mottagande rektor tar del av min dokumentation, utredning och åtgärdsprogram.
Underskrift vårdnadshavare A
Jag godkänner att mottagande rektor tar del av elevens dokumentation, utredning och åtgärdsprogram.
Underskrift vårdnadshavare B
Jag godkänner att mottagande rektor tar del av elevens dokumentation, utredning och åtgärdsprogram.
Underskrift mentor/uppgiftslämnare
Underskrift rektor
Undertecknat överföringsdokument

När du granskat formuläret skriver du ut det för underskrifter av berörda. Utskrift görs högst upp på denna sida genom att trycka "Skriv ut".