KontaktSkriv ut   Förhandsgranska  
Robertsfors kommun - Barn- och utbildningsförvaltning

Utskriftsvänlig version skapas

Var god vänta...

Barn och utbildning - Ansökan om reseersättning vid val av annan skola
Information
Enligt skollagen 2010:800 § 32 ska hemkommunen anordna skolskjuts för grundskoleelever som går i en annan skola än den som kommunen anvisar, i de fall där de allmänna förutsättningarna för skolskjuts är uppfyllda och det kan ske utan ekonomiska och organisatoriska svårigheter för kommunen. För elever som går i friskola gäller detta endast om friskolan finns i hemkommunen. Rätten till skolskjuts gäller ej för resa till/från fritidshem.
Elev
Behov av skjuts
Period
HTVT
**

Skolbarnomsorg
Före skolanEfter skolan
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Vårdnadshavare 1
 
Vårdnadshavare 2
 
Reseersättningsmottagare
Beslut