Blanketter


Umeå kommuns blanketter och e-tjänster

Den här platsen avvecklas. Blanketter och e-tjänster flyttar till andra plattformar. Sök på Umeå kommuns webbplats för information och länkar till e-tjänster och blanketter. Se även länkar i vänstermenyn.

ExpandCollapseIcon

Synpunkter

Vill du lämna dina synpunkter om våra tjänster och blanketter?

Skicka ett mail till oss så svarar vi dig

ExpandCollapseIcon

Allmän information

Här finner du samtliga blanketter och tjänster som finns inom din kommun. Om du inte direkt hittar blanketten du söker, kan du söka med hjälp av A-Ö eller med hjälp av sökrutan. I sökrutan skriver du in ord eller del av ord som finns med i namnet på den blankett du söker.

Önskar du skriva ut blanketten väljer du Utskrift i överkant. Kryssa för det/de alternativ du önskar få i ett utskriftsvänligt format. Klicka på Skriv ut och välj sedan Skriv ut under Arkiv i menyraden. Vill du skriva ut en tom blankett gör du det i första steget genom att klicka på Utskrift.

Om du vill spara en ifylld blankett måste du först välja ett utskriftsvänligt format enligt ovan. Efter det väljer du Spara som under Arkiv i menyraden. Detta gör du innan du klickar på Skicka in.

Har du frågor eller funderingar kring blanketten klickar du på Kontakt i övre kanten av blanketten, då får du fram uppgifter på vart du ska vända dig.

Flertalet blanketter är digitalt inskickningsbara. Det innebär att du fyller i blanketten med hjälp av datorn och på sista sidan klickar du på knappen Skicka in. En kvittens kommer till dig som visar att vi tagit emot din blankett.

ExpandCollapseIcon

Tekniska förutsättningar

Webbläsare

Blankettbanken visas allra bäst i en modern webbläsare, exempelvis de senaste versionerna av Internet Explorer, Mozilla, Chrome, Opera eller Safari (Mac). Äldre webbläsare visar samma innehåll, men utan formgivning.

Upplösning

Blankettbanken är anpassad för upplösningen 1024x768. Om du ändrar till stor text så kan det hända att inte hela sidan syns samtidigt på skärmen.

Skriva ut

Du kan skriva ut ett tomt formulär för att fylla i med penna eller också kan du fylla i formuläret och sedan skriva ut det med innehåll. Efter att du har fyllt i hela blanketten med hjälp av datorn kan du granska det du har fyllt i och godkänna att det stämmer. I samband med det kan du även göra en utskrift. Du kan även skriva ut en tom blankett och fylla i för hand.

Övrigt

Om du använder e-legitimation kan det finnas andra krav på webbläsare och operativsystem. För mer information kontrollera med utgivaren av din e-legitimation. Länkar till utgivare finns på sidan:

www.e-legitimation.se

Blanketthimlen

Du använder Blanketthimlen (WBS) från EVRY. För mer information se www.evry.com.Umeå kommun

Europas kulturhuvudstad 2014, Årets barnkommun 2012, 2010 års internationella världspris för innovativ fritid, Årets Ungdomskommun 2008, Årets Tillväxtkommun 2008, Sveriges IT-kommun 2007-2008, Guldlänken 2008, Sveriges Kvalitetskommun 2005-2007, Sveriges bästa studentstad 2006 och Årets konstkommun 2005-2006!