Logga in Mina ärendenKontaktSkriv ut   Förhandsgranska  
Umeå kommun - För- och grundskolan

Utskriftsvänlig version skapas

Var god vänta...

Utbildning och barnomsorg - Ansökan ledighet för elev i grundskolan
Villkor för ledighet
Elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl för längre ledighet beviljas, enligt 7 kap 18§ Skollagen.
Elev
Ledighet
Underskrift vårdnadshavare
Underskrift vårdnadshavare 2
Fylls i av ansvarig lärare

Fylls i av ansvarig rektor
Vid ansökan om ledighet mer än 10 dagar bör samtycke från båda vårdnadshavare inhämtas, skriftligt eller muntligt. Rektor får ej delegera beslut om ledighet som avser längre tid än 10 dagar