Logga in Mina ärendenKontaktSkriv ut   Förhandsgranska  
Umeå kommun - Gymnasie- och vuxenutbildningen

Utskriftsvänlig version skapas

Var god vänta...

Utbildning och barnomsorg - Bidrag vid APL
Information om mat- och resebidrag vid APL

Du som elev på ett yrkesprogram kan komma att erhålla bidrag till mat och resor under din APL. Bidraget sätts in på det kontonummer som du anger i blanketten.

Du kommer endast att få bidrag för det som du och din APL-ansvarige lärare kommit överens om innan din APL. Endast i undantagsfall tillåts resor med egen bil eller moped. Vid APL på annan ort än inom närområdet utgår reseersättning endast vid särskilda skäl.

Ange endast de dagar som du deltagit i APL. Efter du skickat in din ansökan kommer din APL-ansvarige lärare kontrollera dina uppgifter. Om allt är enligt överenskommelse godkänns din ansökan och den går till betalning.

Ansökningar som lämnas in före den 1-15:e i en månad betalas ut senast den 15:e i nästkommande månad. Godkända ansökningar inlämnade 15:e-31:a i en månad betalas ut senast den sista i nästföljande månad.

Ex.       Ansökan                utbetalning

            1-15 mars                senast 15 april
            16-31 mars              senast 30 april

Du kommer att få en bekräftelse på din ansökan om APL-bidrag till den epostadress som du anger i blanketten. Om något i ansökan inte stämmer skickas ett meddelande till samma epost.

Om du har några frågor kring utbetalningen kontaktar du din APL-ansvarige lärare.


Elevuppgift
 
Skoluppgifter
Utbetalning

Kontouppgifter
Praktikplats
 
   
Försäkran
Bidrag


Kopiera dina kvitton och bifoga i ansökan. Kontrollera att de bifogade filerna är läsliga. Lämna därefter originalkvitton till din APL-ansvarige lärare.
Matbidrag
Matbidrag utgår med 35 kronor/dag om du inte kunnat äta på en skola eller redan fått ersättning på annat sätt.
Resebidrag


Bidrag för resa med egen bil
Bilersättning utgår med 18 kronor/mil, närmaste väg mellan bostad och praktikplats. Betalning utgår endast om överenskommelse träffats i förväg med apl-ansvarig lärare.  
Bidrag för resa med egen moped
Reseersättning för moped utgår med 9 kronor/mil, närmaste väg mellan bostad och praktikplats. Betalning utgår endast om överenskommelse träffats i förväg med apl-ansvarig lärare.  
Bidrag för resa med annat färdsätt
Resebidrag för annat färdsätt enligt kvitto.      
Annat utlägg  
Beräknat bidrag vid APL