Logga in Mina ärendenKontaktSkriv ut   Förhandsgranska  
Umeå kommun - Gymnasie- och vuxenutbildningen

Utskriftsvänlig version skapas

Var god vänta...

Utbildning och barnomsorg - Ansökan ledighet för elev i gymnasiet
Villkor för ledighet
Elev får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas, enligt 12 kap 2 § Gymnasieförordningen.

Inom Umeå gymnasieskola anser vi att en hög närvaro i skolan är en viktig förutsättning för lyckade studier. Skolan kan bevilja ledighet vid enskilda angelägenheter, men längre semesterresor bör om möjligt göras under lov eller ferier.

Vid ledighet har du ansvar för att ta reda på vilken undervisning som kommer att pågå under ledigheten och vilka konsekvenser det kan medföra för dina studier. Dessutom måste du innan ledigheten prata med lärare för att ta reda på vilka uppgifter du kan göra i förväg, under ledigheten och vad som går att göra när du kommer tillbaka.
Ledighet beviljas ej i samband med nationella prov.

Ansökan lämnas till ansvarig mentor senast 14 dagar innan planerad ledighet.
Elev
Ledighet
Underskrift vårdnadshavare
Underskrift vårdnadshavare 2
Fylls i av ansvarig lärare

Fylls i av ansvarig rektor
Vid ansökan om ledighet mer än 10 dagar bör samtycke från båda vårdnadshavare inhämtas, skriftligt eller muntligt. Rektor får ej delegera beslut om ledighet som avser längre tid än 10 dagar