Logga in Mina ärendenKontaktSkriv ut   Förhandsgranska  
Umeå kommun - Gymnasie- och vuxenutbildningen

Utskriftsvänlig version skapas

Var god vänta...

Utbildning och barnomsorg - Busskort för elev i kommunal gymnasieskola
Information om busskortsansökan

Busskortet avser resor till och från skolan för elev som har mer än 6 kilometer från bostadsadressen/folkbokföringsadressen till skolan. För elever som är folkbokförda i Umeå kommun utgår mätningen från närmast farbara cykelväg. Busskorten gäller under hela gymnasieutbildningen och är giltigt fram till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.
Om din folkbokföringsadress är närmare än 6 km från skolan men du bor växelvis hos en vårdnadshavare som bor mer än 6 km från skolan är du endast berättigad till busskort om den vårdnadshavaren också är bosatt i Umeå kommun. I övriga fall gäller din folkbokföringsadress som utgångspunkt för bedömningen om du är berättigad till busskort eller inte.

Vid studieavbrott, inackordering eller om du flyttar och inte längre uppfyller villkoren för busskort ska busskortet återlämnas till skolan.
Observera att om du byter skola ska busskortet lämnas in till skolan. Du ansöker om busskort på den nya skolenheten.

Busskort och inackorderingstillägg kan inte utgå samtidigt. Vid inackordering är eleven skyldig att återlämna busskort och resterande resetillägg, i annat fall blir eleven/målsman återbetalningsskyldig. Läs mer om inackorderingstillägg här.


Inackorderingstillägg

Information om inackorderingstillägg

Ansökan om busskort och resetillägg betalas inte ut om inackorderingstillägg beviljats. Vid inackordering är eleven skyldig att återlämna busskortet och meddela att eventuellt resetillägg upphör.

Eftersom du har ansökt om eller beviljats inackorderingstillägg är du inte berättigad till busskort.
Stäng blanketten.

Skulle din ansökan om inackorderingstillägg avslås kan du i ett senare skede ansöka om busskort.


Skola
Elevens folkbokföringsuppgifter
Kontaktuppgifter till eleven
 
Växelvis boende

Vårdnadshavare där eleven inte är folkbokförd
Avstånd mellan bostad och busshållplats

Resetillägg
Har du längre än 4 kilometer till närmaste busshållsplats kan du ansökan om resetillägg. Du som är skriven i Umeå kommun gör det på separat blankett som kräver underskrift/e-signering av myndig elev eller vårdnadshavare. Du hittar ansökan om resetillägg här. Om du är skriven i en annan kommun ansöker du direkt till din hemkommun.
Intygar