Logga in Mina ärendenKontaktSkriv ut   Förhandsgranska  
Umeå kommun - Miljö- och hälsoskydd

Utskriftsvänlig version skapas

Var god vänta...

Miljö- och hälsoskydd - Anmälan om miljöfarlig verksamhet
Anläggning
Kontaktperson till anläggningen
Verksamhetsutövare (anmälare/sökande)
Kontaktuppgifter verksamhetsutövare (anmälare/sökande)
Anmälan/ansökan


Verksamhetskod (om anmälan enligt miljöprövningsförordningen)
Verksamheten
Tid när verksamhet pågår
Arbetstider
Klockslag t.o.mKlockslag fr.o.m
Måndag - fredag
Lördag
Söndag
Lokalisering - Geografiskt läge
Lokalisering - Gällande detaljplanDriftstörningar och haverier
Buller
Utsläpp till luft


Bifoga ritning över anläggningen samt teknisk beskrivning!
Avlopp utanför VA-nätet


Om anmälan/ansökan avser en anläggning som ska inrättas måste för infiltrationer jordprovtagning ske i provgrop genom perkolationsprov eller jordanalys där redovisning av resultat sker i bilaga, t ex kornstorleksfördelningsdiagram
Bifoga planritning, längdsektion och tvärsektion över anläggningen samt teknisk beskrivning med uppgifter om funktion, dimensionering, rörlutningar, serviceavtal med leverantör av minireningsverk, läge i förhållande till grundvatten och berg mm.
Avlopp inom VA-nätet

Om ja, till vad släpps avloppsvattnet ut
Ange typ av källa och vart utsläppet går
UtsläppskällaOljeavskiljareAnnan egen reningsanläggningSpillvattennätetDagvattennät/dike/recipient
1
2
3
4
5
Om det är annat avloppsvatten än enbart från personalrum eller dylikt
Om oljeavskiljare finns
Bifoga dimensioneringsberäkning, planritning, längdsektion och tvärsektion över anläggningen samt teknisk beskrivning!
Om annan reningsanläggning finns
Bifoga dimensioneringsberäkning, planritning, längdsektion och tvärsektion över anläggningen samt teknisk beskrivning!
Dagvatten från förorenade ytor (exklusive från spillzon för tankning)

Om det finns en reningsanläggning
Bifoga planritning och teknisk beskrivning!
Föroreningar i mark eller byggnad
Bränslehantering och energi
Om vattenskyddsområde


Ange på situationsplanen var i området uppställning sker.
Ange eventuella försiktighetsåtgärder under den rubriken tidigare i formuläret.

Om oljeavskiljare finns
Bifoga dimensioneringsberäkning, planritning, längdsektion och tvärsektion över anläggningen samt teknisk beskrivning!
Växtnäring (gäller jordbruksverksamheter och dylikt)

Bifoga uträkning av lagringsbehov samt ritningar över förvaringsbehållare (planritning, längdsektion och för plattor även tvärsektion)!
Kemiska produkter
Ange kemiska produkter av betydelse
ProduktnamnMängd/ årAnvändningsområdeFörvaring, var och hur?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Farligt avfall


Uppskattade mängder i förekommande fall
Typ av avfallMängd/ årFörvaring, var och hur?Mottagare
1
2
3
4
5
6
7

Övrig information
Bilagor