Logga in Mina ärendenKontaktSkriv ut   Förhandsgranska   Inskick ej möjlig. Detta formulär är inte längre publicerat.
Umeå kommun - Stöd och omsorg

Utskriftsvänlig version skapas

Var god vänta...

Stöd och Omsorg - Anmälan till individ- och familjenämnden om barn eller ungdom som far illa
Viktigt!
Om du väljer att skicka in anmälan elektroniskt läses den vardagar mellan kl. 08.00-16.00.
Om situationen är akut, kontakta socialtjänsten via telefon innan anmälan skickas.
Mer information finns här
Anmälningsplikt
Enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen har följande myndigheter och yrkesverksamma skyldighet att genast anmäla till individ- och familjenämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:
  1. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom
  2. Andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten, kriminalvården, polismyndigheten och säkerhetspolisen,
  3. Anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
  4. De som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter som berör barn och unga, eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område.
Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att lämna individ- och familjenämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredningen av ett barns behov av stöd och skydd.
Anmälan avser
Vårdnadshavare


Vårdnadshavare 2
Anledning till anmälan  
Informerats
Vårdnadshavare bör informeras om att anmälan görs. Vid misstanke om sexuella övergrepp eller barnmisshandel ska vårdnadshavare inte informeras.


Vem/vilka
Värt att beakta

Behov av tolk
Medverkan i möte
Enligt 14 kap 1 a § Socialtjänstlagen bör individ- och familjenämnden erbjuda barnet/den unge, vårdnadshavare samt den som gjort anmälan enligt 1 § ett möte, om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt.

Återkoppling
Enligt 14 kap 1 b § Socialtjänstlagen får individ- och familjenämnden informera den som gjort anmälan enligt 1 § (de som har anmälningsplikt) om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta.

Anmälare
Underskrift (endast vid utskrift)