KontaktSkriv ut   Förhandsgranska  
UR DRIFT Vännäs kommun - Barn och utbildningsförvaltning

Utskriftsvänlig version skapas

Var god vänta...

Skola och barnomsorg - Ansökan om barnomsorg/fritidshem/överflyttning
Vårdnadshavare 1/Fakturamottagare
Vårdnadshavare 2/Fakturamottagare
Placering med inskolning
Övrigt
Om ej högsta avgift enligt maxtaxan accepteras, vänligen uppge hushållets samlade månadsinkomst.
Placeringsönskemål
Vännäs kommun godkänner enbart barnomsorgsplats i en kommun.
Önskemål om placering
OmrådeFörskola mer är 15 timAllmän förskola 15 timFöräldraledig/arbetssökande max 15 timDagbarnvårdareFritidshem
1*
2*
3*
Om barnet har annat modersmål än svenska, önskar ni i så fall modersmålsstöd?
Modersmålsstöd önskasOm ja, i vilket språk?

Syskon
Barnet har syskon på förskolan/hos DBV
Syskon
Ansökan gäller barn:
Personuppgiftsbehandling
De uppgifter du lämnar är nödvändiga för att myndigheten ska kunna fullgöra arbetsuppgifter av allmänt intresse enligt 10§ personuppgiftslagen. Myndigheten ansvarar för att lämnade personuppgifter hanteras i överensstämmelse med bestämmelserna i personuppgiftlagen.